| English   Home   Company   Qualification & Honor   Teams   Projects   Case Studies   Regional project   Client List   Careers  
 
 
 
 
 Partial
 
Zhengzhou Greenland Yuansheng International (whole-process investment supervision)
 
Nantong Sports Exhibition Center
(final settlement price review)
 
Tianjin Teda City (whole-process investment supervision)
 
Qufu Confucian Cultural Convention and Exhibition Center
(final settlement price review)
 
 
 
      Regional project
 
 
Consulting service area:
   Inner Mongolia, Jilin, Liaoning, Beijing, Tianjin, Xinjiang, Tibet, Qinghai, Shanxi, Sichuan, Chongqing, Shandong, Hebei, Henan, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Hubei, Yunnan, Guangxi, Guangdong, Hainan, etc.
 
 
 
Copyright ©2010-2019  Shanghai Oriental Investment Supervision Co., Ltd.